Předplatné časopisů na jednom místě.
0

Zvláštní podmínky pro kolekci komiksových knih SPIDER-MAN „HACHETTE“

Odběr tohoto Produktu – „Kolekce komiksových knih SPIDER-MAN "HACHETTE“ – se řídí Obecnými obchodními podmínkami společnosti Hachette Fascicoli jakožto Prodávajícího a následujícími specifickými podmínkami: 

Definice 

1) Výrazy s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v sekci „Definice“ Obecných obchodních podmínek. 

Placený Obsah a Cena Sbírky 

2) Tato Sbírka se skládá ze 60 vydání. 
3) V návaznosti na uzavření Smlouvy o odběru Produktu mezi Prodávajícím a Zákazníkem, Zákazník obdrží první zásilku ze Sbírky na určenou dodací adresu takto: 
 - V případě, že Zákazník zahájí odběr Sbírky již od prvního vydání, jak je označeno na Internetových  stránkách, Zákazník obdrží tři vydání Sbírky (tj. první, druhé a třetí vydání) za souhrnou cenu ve výši  148,- Kč
 - V případě, že Zákazník zahájí odběr Sbírky od druhého vydání, jak je to označeno na Internetových  stránkách, Zákazník obdrží dvě vydání Sbírky (tj. druhé a třetí vydání) za souhrnou cenu ve výši 99,-  Kč. 
 - V případě, že Zákazník zahájí odběr Sbírky od třetího nebo jakéhokoliv dalšího vydání, Zákazník  obdrží nejprve dvě příslušná vydání v jedné zásilce za souhrnnou cenu jedné zásilky ve výši 498,-  
4) Následně Zákazník obdrží přibližně jednou za měsíc dvě vydání Sbírky v jedné zásilce za cenu ve výši 249,- Kč za jedno vydání (tj. 498,- Kč/zásilka)
5) Ceny zůstávají stejné po celou dobu vydávání Sbírky (ledaže dojde ke změně sazby daně). 
6) Každé následující vydání této Sbírky bude vždy zasláno Zákazníkovi pouze v případě, že předchozí zásilka byla uhrazena v plné výši. 

Dárky  

7) Spolu s uzavřením Smlouvy o odběru Produktu uzavírají Prodávající a Zákazník také samostatnou darovací smlouvu ve vztahu k dárkům („Dárky“) podle podmínek uvedených níže. 
8) V návaznosti na uzavření Smlouvy o odběru Produktu, Zákazník spolu s třemi zásilkami vydání Sbírek obdrží Dárky uvedené na internetových stránkách:  
- První zásilka bude obsahovat následující Dárky: Spider-Man hrnek a Spider-Man tašku; 
- Druhá zásilka bude obsahovat následující Dárky: Spider-Man sluchátka a Spider-Man USB flash disk; 
- Čtvrtá zásilka bude obsahovat následující Dárek: Spider-Man zarážku na knihy. 
9) V případě jakýchkoli vad při fyzickém převzetí Dárků si Prodávající vyhrazuje právo poskytnout Zákazníkovi opravený či vyměněný Dárek. Avšak v souladu se zákonem se na Dárky nevztahuje zákonná odpovědnost za vady a Prodávající nenese odpovědnost za vady Dárků existující v okamžiku převzetí Dárků, před nebo poté. 

Odstoupení od Smlouvy 

10) Zákazník může obdržené Produkty zkontrolovat a případně vrátit do 14 dnů od jejich obdržení na následující adrese: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, a to v souladu s článkem 7 (Odstoupení od Smlouvy) Obecných obchodních podmínek. V takovém případě bude zasílání zboží na adresu Zákazníka ukončeno a Zákazníkovi nebudou zasílána žádná další vydání. 
11) Pokud je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy o odběru Produktu podle článku 7 Obecných obchodních podmínek, odstoupení se automaticky vztahuje i na Dárk(y) zaslané v předmětné zásilce a Zákazník bude povinen předmětné Dárky způsobem popsaným v článku 7 Obecných obchodních podmínek vrátit, s výjimkou případů, kdy Zákazník uhradil cenu příslušných vydání, které byly zaslané spolu s Dárky. V takovém případě si obdržené Dárky může ponechat. 
12) Zákazník může kdykoliv vypovědět Smlouvu o odběru v souladu s Obecnými obchodními podmínkami zasláním příslušného oznámení v písemné, anebo elektronické formě, klientskému servisu, a to: - poštou na adresu SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - telefonicky na čísle: 225 985 225 (od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00, kromě státních svátků České republiky). - elektronicky na emailové adrese: hachette@send.cz  

Platební možnosti 

13) Zákazník může provést úhradu ceny: - prostřednictvím předtištěné poštovní poukázky, která bude zaslaná spolu se zásilkou; nebo - bankovním převodem na bankovní účet s použitím platebních údajů uvedených v zásilce. 
14) Zákazník je oprávněn provést úhradu výše uvedenými způsoby zpětně. Úhradu prosíme nezasílat předem.  

Prohlášení a výhrady práv 

15) Sbírku lze odebírat pouze s adresou dodání na území České republiky. 
16) Prodejce si vyhrazuje právo z technických důvodů změnit pořadí vydání Sbírky. Prodejce si vyhrazuje právo navýšit počet vydání Sbírky oproti původnímu plánu a obohatit tak kvalitu