Předplatné časopisů na jednom místě.
0

Zvláštní podmínky pro kolekci Atlas vesmíru

Odběr tohoto Produktu – Atlas vesmíru  – se řídí Obecnými obchodními podmínkami společnosti Hachette Fascicoli jakožto Prodávajícího a následujícími specifickými podmínkami: 

Definice

1) Výrazy s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v sekci „Definice“ Obecných obchodních podmínek.  

Placený obsah a cena Kolekce 

2) Tato Kolekce se skládá ze 60 čísel. 
3) V návaznosti na uzavření Smlouvy o odběru Produktu mezi Prodávajícím a Zákazníkem, Zákazník obdrží první zásilku Kolekce na určenou dodací adresu takto: 
- V případě, že Zákazník zahájí odběr Kolekce již od prvního čísla, jak je naznačeno na Internetových stránkách, obdrží Zákazník čtyři čísla Kolekce (tj. první, druhé, třetí a čtvrté číslo) za souhrnnou cenu ve výši 218 Kč
- V případě, že Zákazník zahájí odběr Kolekce od druhého čísla, jak je naznačeno na Internetových stránkách, obdrží Zákazník tři čísla Kolekce (tj. druhé, třetí a čtvrté číslo) za souhrnnou cenu ve výši 159 Kč
- V případě, že Zákazník požaduje odběr Kolekce od třetího čísla, obdrží Zákazník čtyři příslušná čísla Kolekce v jedné zásilce za souhrnnou cenu zásilky ve výši 996 Kč
4) Následně Zákazník obdrží přibližně jednou za měsíc čtyři čísla Kolekce v jedné zásilce za cenu ve výši 249 Kč za jedno číslo (tj. 996 Kč/zásilka). 
5) Ceny zůstávají stejné po celou dobu vydávání Kolekce (pokud nedojde ke změně sazby daně). 
6) Každé následující číslo této Kolekce bude vždy zasláno Zákazníkovi pouze v případě, že předchozí zásilka byla uhrazena v plné výši. 

Dárky

7) Spolu s uzavřením Smlouvy o odběru Produktu uzavírají Prodávající a Zákazník také samostatnou darovací smlouvu ve vztahu k dárkům („Dárky“) podle podmínek uvedených níže. 
8) V návaznosti na uzavření Smlouvy o odběru Produktu, Zákazník spolu se třemi zásilkami čísel Kolekce obdrží Dárky uvedené na Internetových stránkách: 
První zásilka bude obsahovat následující dárek: Plakát Sluneční soustavy 
Druhá zásilka bude obsahovat následující dárek: 3 fotografie NASA 
Třetí zásilka bude obsahovat následující dárek: kinetický model Sluneční soustavy
Čtvrtá zásilka bude obsahovat následující dárek: hrníček Vesmír
9) V případě zjištění jakýchkoli vad při fyzickém převzetí Dárků si Prodávající vyhrazuje právo poskytnout Zákazníkovi opravený či vyměněný Dárek. Avšak v souladu se zákonem se na Dárky nevztahuje zákonná odpovědnost za vady a Prodávající nenese odpovědnost za vady Dárků existující v okamžiku převzetí Dárků, před nebo poté. 

Odstoupení od Smlouvy 

10) Zákazník může obdržené Produkty zkontrolovat a případně vrátit do 14 dnů od jejich obdržení na následující adresu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, a to v souladu s článkem 7 (Odstoupení od Smlouvy) Obecných obchodních podmínek. V takovém případě bude zasílání zboží na adresu Zákazníka ukončeno a Zákazníkovi nebudou zasílána žádná další čísla. 
11) Pokud je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy o odběru Produktu podle článku 7 Obecných obchodních podmínek, odstoupení se automaticky vztahuje i na Dárek (Dárky) zaslané v předmětné zásilce a Zákazník bude povinen předmětné Dárky způsobem popsaným v článku 7 Obecných obchodních podmínek vrátit, s výjimkou případů, kdy Zákazník uhradil cenu příslušných čísel, které byly zaslány spolu s Dárky. V takovém případě si obdržené Dárky může ponechat. 
12) Zákazník může kdykoliv vypovědět Smlouvu o odběru v souladu s Obecnými obchodními podmínkami zasláním příslušného oznámení pokud možno v písemné anebo elektronické formě, klientskému servisu, a to: 
- poštou na adresu SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 
- telefonicky na telefonním čísle: 225 985 225 (od pondělí do pátku 8:00–18:00, kromě státních svátků České republiky). 
- elektronicky na adrese: hachette@send.cz 

Platební možnosti 

13) Zákazník může provést úhradu:  
- prostřednictvím předtištěné poštovní poukázky, která bude zaslána spolu se zásilkou; nebo
- bankovním převodem na bankovní účet s použitím platebních údajů uvedených v zásilce. 
14) Zákazník provede úhradu výše uvedenými způsoby zpětně. Úhradu prosím neprovádějte předem! 

Prohlášení a výhrady práv 

15) Kolekci lze odebírat pouze na dodací adresu na území České republiky. 
16) Prodávající si vyhrazuje právo z technických důvodů změnit pořadí čísel Kolekce. Prodejce si vyhrazuje právo navýšit počet čísel Kolekce oproti původnímu plánu a obohatit tak její kvalitu.