Předplatné časopisů na jednom místě.
0

Zvláštní podmínky pro kolekci Lada Niva

Odběr tohoto Produktu – Kolekce Lada Niva  – se řídí Obecnými obchodními podmínkami společnosti Hachette Fascicoli jakožto Prodávajícího a následujícími specifickými podmínkami:  

Definice

1) Výrazy s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v sekci „Definice“ Obecných obchodních podmínek.  

Placený obsah a cena Kolekce 

2) Tato Kolekce se skládá ze 130 čísel. 
3) V návaznosti na uzavření Smlouvy o odběru Produktu mezi Prodávajícím a Zákazníkem, Zákazník obdrží první zásilku Kolekce na určenou dodací adresu takto: 
- V případě, že Zákazník zahájí odběr Kolekce již od prvního čísla, jak je naznačeno na Internetových stránkách, obdrží Zákazník tři čísla Kolekce (tj. první, druhé a třetí číslo) za souhrnnou cenu ve výši 178 Kč
- V případě, že Zákazník zahájí odběr Kolekce od druhého čísla, jak je naznačeno na Internetových stránkách, obdrží Zákazník dvě čísla Kolekce (tj. druhé a třetí číslo) za souhrnnou cenu ve výši 149 Kč
- V případě, že Zákazník požaduje odběr Kolekce v rozmezí od třetího do jedenáctého čísla, obdrží Zákazník nejprve dvě příslušná čísla Kolekce v jedné zásilce za souhrnnou cenu zásilky ve výši 558 Kč
4) Následně Zákazník obdrží přibližně jednou za měsíc čtyři čísla Kolekce v jedné zásilce za cenu ve výši 279 Kč za jedno číslo (tj.1116 Kč/zásilka). 
5) Ceny zůstávají stejné po celou dobu vydávání Kolekce (pokud nedojde ke změně sazby daně nebo výraznému navýšení nákladů na výrobu nebo distribuci). 
6) Každé následující číslo této Kolekce bude vždy zasláno Zákazníkovi pouze v případě, že předchozí zásilka byla uhrazena v plné výši. 

Dárky

7) Spolu s uzavřením Smlouvy o odběru Produktu uzavírají Prodávající a Zákazník také samostatnou darovací smlouvu ve vztahu k dárkům („Dárky“) podle podmínek uvedených níže. 
8) V návaznosti na uzavření Smlouvy o odběru Produktu, Zákazník spolu se čtyřmi zásilkami čísel Kolekce obdrží Dárky uvedené na Internetových stránkách: 
- Třetí zásilka bude obsahovat následující dárek: plakát vozu Lada Niva
- Desátá zásilka bude obsahovat následující dárek: blok 
- Patnáctá zásilka bude obsahovat následující dárek: hrneček s obrázkem automobilu Lada Niva 
- Dvacátá druhá zásilka bude obsahovat následující dárek: model vozu Lada Niva v měřítku 1:43  
9) V případě zjištění jakýchkoli vad při fyzickém převzetí Dárků si Prodávající vyhrazuje právo poskytnout Zákazníkovi opravený či vyměněný Dárek. Avšak v souladu se zákonem se na Dárky nevztahuje zákonná odpovědnost za vady a Prodávající nenese odpovědnost za vady Dárků existující v okamžiku převzetí Dárků, před nebo poté. 

Odstoupení od Smlouvy 

10) Zákazník může obdržené Produkty zkontrolovat a případně vrátit do 14 dnů od jejich obdržení na následující adresu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, a to v souladu s článkem 7 (Odstoupení od Smlouvy) Obecných obchodních podmínek. V takovém případě bude zasílání zboží na adresu Zákazníka ukončeno a Zákazníkovi nebudou zasílána žádná další čísla. 
11) Pokud je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy o odběru Produktu podle článku 7 Obecných obchodních podmínek, odstoupení se automaticky vztahuje i na Dárek (Dárky) zaslané v předmětné zásilce a Zákazník bude povinen předmětné Dárky způsobem popsaným v článku 7 Obecných obchodních podmínek vrátit, s výjimkou případů, kdy Zákazník uhradil cenu příslušných čísel, které byly zaslány spolu s Dárky. V takovém případě si obdržené Dárky může ponechat. 
12) Zákazník může kdykoliv vypovědět Smlouvu o odběru v souladu s Obecnými obchodními podmínkami zasláním příslušného oznámení pokud možno v písemné anebo elektronické formě, klientskému servisu, a to: 
- poštou na adresu SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 
- telefonicky na telefonním čísle: 225 985 225 (od pondělí do pátku 8:00–18:00, kromě státních svátků České republiky). 
- elektronicky na adrese: hachette@send.cz 

Platební možnosti 

13) Zákazník může provést úhradu:  
- prostřednictvím předtištěné poštovní poukázky, která bude zaslána spolu se zásilkou; nebo
- bankovním převodem na bankovní účet s použitím platebních údajů uvedených v zásilce. 
14) Zákazník provede úhradu výše uvedenými způsoby zpětně. Úhradu prosím neprovádějte předem! 

Prohlášení a výhrady práv 

15) Kolekci lze odebírat pouze na dodací adresu na území České republiky. 
16) Prodávající si vyhrazuje právo z technických důvodů změnit pořadí čísel Kolekce. Prodejce si vyhrazuje právo navýšit počet čísel Kolekce oproti původnímu plánu a obohatit tak její kvalitu.