Hutnické listy

Odborný časopis pro metalurgii a materiálové inženýrství. ... více
titulní strana časopisu Hutnické listy a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: OCELOT s.r.o.

Typy předplatného

Roční
1518.00 Kč
Studentské roční
1175.00 Kč
Cizina roční (Evropa)
2190.00 Kč
Cizina roční (zámoří)
2499.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Odborný časopis pro metalurgii a materiálové inženýrství.

Nové Hutnické listy jsou koncipovány tak, aby svou obsahovou náplní pokryly nejen veškerou problematiku metalurgie a materiálového inženýrství, ale také bezprostředně navazujících oborů a takových oborů, které znamenají druhovýrobní nebo strojírenskou finalizaci hutní produkce a dosažení její vyšší přidané hodnoty. Cílem je dosáhnout úrovně starých Hutnických listů s tím, že obnovený časopis plní soudobá kritéria hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, která jsou pro recenzovaná neimpaktovaná periodika stanovena, sledována a vyhodnocována příslušnými komisemi Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (Rada V & V). Obsah časopisu garantuje to, že najde přispívatele i čtenáře ve všech skupinách: v tvůrčí i
v provozní sféře, u dodavatelů pro hutní výrobu, v obchodní sféře, ve vědecko-technických společnostech a jiných odborných skupinách. Každý autorský článek je před zařazením do osnovy časopisu a publikací recenzován po stránce věcné, jazykové a stylizační. Za recenzenty redakce vybírá erudované pracovníky, kteří nejsou s autory publikací vázáni stejným pracovištěm či nejsou jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů při publikaci recenzovaných článků. Časopis vytváří podmínky k tomu, aby se publikace započítávaly do hodnocení výsledků výzkumných projektů a akreditace pro osobní vědecké hodnocení autorů.

Hutnické listy jsou vydávány 6 x ročně jako dvouměsíčník.

Web: www.hutnickelisty.cz

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
5/2018 5.12.2018 aktuální číslo

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu

Příspěvky do diskuze mohou přidávat pouze přihlášení předplatitelé.
Přihlašovací údaje najdete na faktuře nebo daňovém dokladu k předplatnému. Pro další kontakt můžete využít našeho call centra na telefonních číslech 225 985 225 a 777 333 370 nebo na e-mailu send@send.cz. Spojte se s námi také na Facebooku.