Slovo a slovesnost

Recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. ... více
titulní strana časopisu Slovo a slovesnost a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Ústav pro jazyk český AV ČR

Typy předplatného

Roční
340.00 Kč
Jednotlivý výtisk
90.00 Kč
Roční Slovensko
35.00 EUR
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Slovo a slovesnost je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií překladu aj. Díky rozvíjení pražské funkcionalistické tradice patří dnes k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům.


Slovo a slovesnost vychází čtyřikrát do roka. Kromě vědeckých statí jsou v časopise publikovány rozhledové články, diskusní příspěvky, recenze důležitých domácích i zahraničních prací, zprávy o konferencích a zprávy o dění v jazykovědné obci. Každý zaslaný příspěvek prochází standardním recenzním řízením. Stati a rozhledové články recenzují minimálně dva recenzenti/recenzentky, drobnější žánry (recenze, zprávy aj.) zpravidla jedna recenzentka / jeden recenzent. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Publikačními jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština a ruština. Stati a rozhledové články obsahují anglický abstrakt, klíčová slova a příp. ještě další résumé v jiném cizím jazyce.

http://sas.ujc.cas.cz/

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
4/2018 30.11.2018 aktuální číslo
1/2019 31.3.2019
2/2019 31.5.2019
3/2019 31.8.2019
4/2019 30.11.2019

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu

Příspěvky do diskuze mohou přidávat pouze přihlášení předplatitelé.
Přihlašovací údaje najdete na faktuře nebo daňovém dokladu k předplatnému. Pro další kontakt můžete využít našeho call centra na telefonních číslech 225 985 225 a 777 333 370 nebo na e-mailu send@send.cz. Spojte se s námi také na Facebooku.