SEND Předplatné - váš dodavatel předplatného
Vyberte si časopis >

Služby

 

Expedice časopisů

 • balení časopisů do průhledné nebo neprůhledné PE fólie
 • adresování časopisů
 • třídění časopisů dle poštovních pravidel a jejich podej v tarifu D+1 (TZ)
 • skladování a rozesílání starších čísel časopisů zájemcům
 • dodání reklamovaných a objednaných starších výtisků do 48 hodin (reklamační management)

SEND Předplatné garantuje zpracování a podej časopisů v den převzetí a doručení předplatitelům do schránek následující den po převzetí časopisů. Garance je podmíněna dodáním časopisů dle předem předaného harmonogramu. Vlastní doručení časopisů probíhá prostřednictvím doručovací sítě České pošty.


Komunikační centrum a propagace časopisů

 • vedení kompletní databáze předplatitelů v databázovém systému MS SQL Sendy
 • bezchybný a bezplatný převod databází do předplatitelského systému
 • komunikace s předplatiteli prostřednictvím kvalifikovaných operátorů (telefonicky, emailem, písemně, prostřednictvím SMS)
 • předávání databáze předplatitelů a statistik (1x měsíčně)
 • webové rozhraní pro vydavatele (editace textu, základní statistiky)
 • webové rozhraní pro předplatitele (zadání objednávky, aktuální stav objednávky, oprava adresy, reklamace, tisk faktury, daňového dokladu)
 • reklamační management: v komunikačním centru se zaznamenávají veškeré reklamace, které jsou okamžitě řešeny


Inkaso předplatného

Inkaso předplatného prostřednictvím

 • poštovních poukázek A
 • SIPO (systém přímého inkasa od obyvatelstva)
 • faktur (organizace)
 • emailů
 • platebních karet
 • úhrad v hotovosti

Platby ze všech zdrojů jsou zpracovávány, odkontrolovávány a účtovány automatizovaně. V případě, že neobdržíme od předplatitele v řádném termínu úhradu předplatného, automaticky posíláme upomínku předplatného. Urgence je zahrnuta v ceně předplatitelských služeb, v případě zájmu lze posílat další (druhé, třetí upomínky), jejich cena je pak určena dohodou s vydavatelem.

Kromě základního předplatitelského servisu nabízíme množství podpůrných aktivit

 • adresné a neadresné vkládání příloh do časopisů
 • balení a kompletace časopisů pro stánkový prodej
 • evidence a rozesílání dárkových certifikátů zájemcům
 • zpracování a následné vyhodnoceních marketingových akcí vydavatele na podporu předplatného
 • evidence a rozesílání dárků předplatitelům
 • doprava časopisů, doprava na Slovensko (se smluvním partnerem)
 • dodávka profesionálního programového vybavení pro zajištění předplatného Sendy

 

Doporučujeme
Gynekologické aktuality pro lékařskou praxi. Vychází: 4x ročně (březen-červen-září-prosinec) Roční předplatné: 136 Kč Cena jednotlivého čísla: 50 Kč Redakční rada:Vedoucí redaktor: ... více
&
platí do 10.05.2015
Nová předplatitelka ročního předplatného obdrží balíček kosmetiky Detox & Defence Dermacol v hodnotě 527 Kč. Platba nutná do 3.6.2015.