Obchodněprávní revue

Odborný měsíčník zaměřený na oblast obchodního práva. ... více
titulní strana časopisu Obchodněprávní revue a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Typy předplatného

Roční předplatné
4990.00 Kč
Zkušební kvartální předplatné
1260.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Odborný měsíčník zaměřený na oblast obchodního práva, který vychází od ledna 2009. Jde o recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů.

S Obchodněprávní revue získáte aktuální informace zahrnující oblast práva obchodních společností, obchodních závazků, práva finančních trhů a příbuzných oborů, vše v evropských a mezinárodních souvislostech.Co v Obchodněprávní revue naleznete:

  • Články: analýzy zásadního obchodněprávního významu orientované převážně na praxi a postihující vzájemné souvislosti ustanovení obchodního zákoníku a zákonů upravujících problematiku finančních trhů s dalšími souvisejícími právními předpisy
  • Diskuse: příspěvky upozorňující především na aplikační problémy ze soudní praxe
  • Rubrika "K rekodifikaci obchodního práva" určená k výkladům a diskusi k novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích
  • Judikatura: významná soudní rozhodnutí v obchodních věcech, včetně klíčových judikátů zahraničních soudů a rozhodnutí Soudního dvora EU, ESLP
  • Z legislativy: diskuse k projednávaným právním předpisům z oblasti obchodněprávní a z oblasti práva finančních trhů
  • Informace: příspěvky informativního charakteru, zahrnující rovněž informace z odborných seminářů věnovaných obchodnímu právu a právu finančních trhů
  • Recenze a anotace: vydaných titulů z oblasti obchodního práva a práva finančních trhů
  • Monitor změn: stručný přehled změn obchodněprávních a souvisejících předpisů za předchozí měsíc.Časopis je určen pro advokáty, firemní právníky, soudce a další zájemce z oblasti justice, finančních trhů a ekonomiky. 

Podrobnější informace naleznete na stránkách vydavatele www.beck.czČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
9/2017 25.9.2017 aktuální číslo
10/2017 23.10.2017
11-12/2017 27.11.2017

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu