Trestněprávní revue

Specializovaný časopis pro trestněprávní praxi. ... více
titulní strana časopisu Trestněprávní revue a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.

Typy předplatného

Roční předplatné
5190.00 Kč
Zkušební kvartální předplatné
1310.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Jedná se o specializovaný časopis s příspěvky a informacemi pro trestněprávní praxi, který každý měsíc přináší:

 • fundované rozbory a výklady vybraných trestněprávních norem a jejich souvislosti s dalšími právními předpisy
 • významná komentovaná soudní rozhodnutí v trestních věcech
 • klíčovou judikaturu zahraničních soudů, Evropského soudního dvora a ESLP
 • informace o aktuálních změnách trestněprávních a souvisejících předpisů za předchozí měsíc
 • vzory trestních podání a rozhodnutí, včetně komentáře, připravované advokáty a dalšími renomovanými odborníky z právní praxe

Obsah je rozdělen do rubrik:

 • Články: rozbory zásadního trestněprávního významu orientované na praxi a postihující i souvislosti trestněprávních ustanovení s dalšími právními předpis
 • Diskuse: kritické krátké příspěvky upozorňující na aplikační problémy
 • Judikatura: významná soudní rozhodnutí v trestních věcech, klíčové trestněprávní judikáty zahraničních soudů i rozhodnutí ESD a ESLP, čtvrtletní souhrnné přehledy judikatury
 • Nad připravovanou kodifikací trestního práva: příspěvky zabývající se stavem kodifikačních prací v oblasti trestního práva
 • Dotazy a odpovědi: odpovědi renomovaných trestních právníků na aktuální otázky z aplikační praxe
 • Recenze a anotace zajímavých titulů
 • Ze života kateder: příspěvky přinášející informace o odborných aktivitách kateder trestního práva českých právnických fakult
 • Vzory trestních podání a rozhodnutí s komentářem
 • Informace z odborných seminářů věnovaných trestnímu právu
 • Monitor změn trestněprávních předpisů

Podrobnější informace naleznete na stránkách vydavatele www.beck.cz


 

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
1/2018 17.1.2018 aktuální číslo
2/2018 16.2.2018
3/2018 16.3.2018
4/2018 16.4.2018
5/2018 16.5.2018
6/2018 15.6.2018
7-8/2018 17.7.2018
9/2018 14.9.2018
10/2018 16.10.2018
11-12/2018 20.11.2018

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu