Slovo a slovesnost

Recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. ... více
titulní strana časopisu Slovo a slovesnost a jeho předplatné

Vydavatel časopisu: Ústav pro jazyk český AV ČR

Typy předplatného

Roční
340.00 Kč
Jednotlivý výtisk
90.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné

Slovo a slovesnost je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií překladu aj. Díky rozvíjení pražské funkcionalistické tradice patří dnes k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům.


Slovo a slovesnost vychází čtyřikrát do roka. Kromě vědeckých statí jsou v časopise publikovány rozhledové články, diskusní příspěvky, recenze důležitých domácích i zahraničních prací, zprávy o konferencích a zprávy o dění v jazykovědné obci. Každý zaslaný příspěvek prochází standardním recenzním řízením. Stati a rozhledové články recenzují minimálně dva recenzenti/recenzentky, drobnější žánry (recenze, zprávy aj.) zpravidla jedna recenzentka / jeden recenzent. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Publikačními jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština a ruština. Stati a rozhledové články obsahují anglický abstrakt, klíčová slova a příp. ještě další résumé v jiném cizím jazyce.

http://sas.ujc.cas.cz/

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
1/2018 6.4.2018 aktuální číslo
2/2018 31.5.2018
3/2018 31.8.2018
4/2018 30.11.2018

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu