Cornova

Revue české společnosti pro výzkum 18. století. ... více

Typy předplatného

Roční předplatné
400.00 Kč
Jeden výtisk
200.00 Kč
Prodloužit předplatné Objednat předplatné Darovat předplatné
Tisknout vánoční dárkový certifikát

Cornova (ISSN 1804-6983) je recenzovaný odborný časopis vydávaný dvakrát ročně Českou společností pro výzkum osmnáctého století (členem International Society for Eighteenth-Century Studies).

Cornova byl zaražen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 publikovaném RVVI.

Od svého založení v roce 2011 představuje Cornova mezinárodní odborný časopis se zaměřením na výzkum 18. století s důrazem na střední Evropu v širším kontextu. Cílem časopisu je uvádět metodicky propracované studie založené na původním výzkumu  a dotýkající se aktuálních otázek bádání 18. století a podporovat jejich teoretickou reflexi v středoevropském kontextu

Časopis publikuje texty v češtině, angličtině, němčině a francouzštině s abstrakty v angličtině. Texty (a obrazové přílohy) jsou přijímány na adrese cornova18@gmail.com. Po přijetí redakční radou jsou vědecké články recenzovány (v oboustranně anonymním řízení) nejméně dvěma nezávislými odborníky. Otištění v časopise je podmíněno autorovou revizí textu v souladu s hlavními připomínkami recenzentů a dodržování citačního úzu.
 

ČísloDatum, kdy bude časopis rozesílán
1/2017 20.11.2017 aktuální číslo

Přidat příspěvek k předplatnému tohoto časopisu